Special- eller overlæge søges til udvikling af lungemedicinske funktioner på Bornholms Hospital

Profilbillede
dato

Vi søger en special- eller overlæge med speciale i lungemedicin, der kan udvikle vores lungemedicinske funktion på Bornholms Hospital, både ambulant og for indlagte patienter. Du vil få ansvar for kvalitetsudvikling i dit speciale og i vores organisation og du vil blive vejleder for en eller flere af vores yngre læger.

Lungemedicin til ambulante og indlagte patienter og som læring til yngre læger
Vi er et mindre hospital og derfor vil dine arbejdsopgaver over en uge være fordelt på en vagt, stuegang og ambulant funktion. Du vil komme til at løse opgaver primært på specialeplanens hovedfunktionsniveau, med mulighed for samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som Bornholms Hospital har en partnerskabsaftale med. Du vil være en vigtig sparringspartner for vores øvrige special- og overlæger, som du møder til de to daglige konferencer, såvel som for vores dygtige og selvstændige lungesygeplejersker i både ambulatorie og på sengeafsnittet.


I vagterne ser du patienter fra de fleste intern medicinske specialer, herunder også børn, neurologiske, palliative og psykiatriske patienter, noget du vil modtage oplæring i, fx i form af følgevagt eller ophold på en pædiatrisk akutmodtagelse. Du vil være godt hjulpet af vores erfarne sygeplejersker i akutmodtagelsen og af vores forvagter. Du har altid mulighed for at konferere med bagvagter fra Rigshospitalet og Bispebjerg.
Du vil få en vigtig opgave i at støtte og være med til at uddanne vores yngre læger til dygtige medicinere, og være med til at skabe et godt uddannelsesmiljø, hvor de trives og lærer.
Via din opgave med kvalitetsudvikling, vil du bidrage til at vores medicinske afdeling fortsat udvikler sig, så vi hele tiden er en aktiv del af det moderne sundhedsvæsen.

Vores patienter er ofte 60 år eller mere, har ofte flere komorbiditeter og har en højere forekomst af risikofaktorer som rygning og overvægt end resten af landet. Socioøkonomisk positionerer patientgruppen sig især som ufaglært, faglært eller med en kort videregående uddannelse. Lighed i sundhed, også for de mere sårbare patienter, er derfor et vigtigt fokus hos os.

Godt og tværfagligt arbejdsmiljø

  • Du får gode, engagerede og kompetente lægekollegaer fra de fleste af de intern medicinske specialer.
  • To daglige konferencer, som altid er tværfaglige.
  • Tæt samarbejde med dygtige og selvstændige lungesygeplejersker og andre faggrupper, både i lungeambulatoriet, vores sengeafsnit og i akutområdet.
  • Mulighed for samarbejde med vores samarbejdshospital Bispebjerg, fx i form af kompetenceudviklingsdage
  • Du bliver en del af vores vejlederteam, som har ansvar for vejledning af vores yngre læger.
  • Grundig oplæring i rollen som bagvagt på et lille akuthospital. Både i form af følgevagter og et ophold i en børneakutmodtagelse.
  • Kursus i avanceret hjertestop og kritisk sygt barn.
  • Gode muligheder for at sætte dit præg på afdelingen, ikke mindst inden for eget speciale
Vi kan tilbyde en billig lejebolig tæt på hospitalet i op til 6 måneder. Som ansat kan du melde dig ind i vores personaleforening, som har mange sociale arrangementer, tilbud om forskellige former for træning og der er mulighed for at benytte hospitalets træningslokale. Ud over det kan fritiden bruges på at nyde vores skønne bornholmske natur. Fx er strand og skov kun få hundrede meter fra hospitalet.

Om os
Bornholms Hospital hører under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Afdeling for Medicinske Sygdomme modtager et bredt og usorteret patientklientel inden for det intern medicinske område og rummer mange specialer – blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi.

Afdeling for Medicinske Sygdomme fungerer som en samlet enhed og er normeret til 43 senge og 5 børnepladser, heraf et palliativt afsnit med 5 senge. Afdeling for Medicinske Sygdomme har ca. 4.000 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt.
Hospitalet har tilknyttet specialkonsulenter inden for en række specialer, og deltager herved også i specialiserede behandlingsforløb. På det palliative område samarbejdes med Diakonissestiftelsen.
Vi har ca. 6 KBU-forløb pr. halve år, 2-3 læger i 12 måneders introstilling, 3-4 læger i delte introstillinger (delestillinger mellem BOH og BFH) og 1 HU-læge i almen medicin.

Medicinsk afdeling indgår i forskellige forskningsprojekter, ligesom vi driver projekt Digital Ø, hvor vi bl.a. har vi etableret et teleambulatorie og arbejder på at udvide brugen af videokonsultationer.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du vurderes som fagligt kompetent til stillingen. Er du overlæge, skal du godkendes i henhold til Region Hovedstadens vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestilling.Det er desuden en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.

Ansøgningsprocedure
Du søger stillingen online via linket her på siden. Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionalisme.

Ansøgningsfristen er d. 4. august 2024. Ansættelsessamtaler afholdes hurtigst muligt efter, enten på Bornholms Hospital eller virtuelt.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved kontakt til ledende overlæge Diana Utech Kaiser på tlf. 3867 1926 mail: diana.utech.kaiser.01@regionh.dk

Se nærmere om Bornholms Hospital på: www.bornholmshospital.dk

Bornholm er en naturskøn ø med et rigt kulturliv, en fantastisk historie og en mangfoldighed af kunsthåndværkere som sammen med den vidunderlige natur og de gode badestrande gør den til attraktivt feriemål. I turistsæsonen øges befolkningsantallet således fra 40.000 indbyggere til det tredobbelte. Bornholm byder på gode muligheder for et aktivt fritidsliv som f.eks. sejlads, fiskeri, golf og vandreture.

Se flere oplysninger om Bornholm på internetadresserne: www.brk.dk og www.bornholminfo.dk


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Bornholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Bornholms Hospital, Ullasvej , 3700 Rønne

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071635

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet