Nyheder fra Rønne

12 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rønne og omegn

Job tilbydes:
Ansigt til ansigtspædagog til Ungehuset
Til Ungehuset, er der fire værelser og ungdomshybler rundt om på øen, søges en socialpædagog med høj faglighed, erfaring med unge i udsatte positioner og en god portion tålmodighed.Hvor anbringelse i Ungehusets værelser oprindeligt havde til formål at bane vejen for hjemgivelse ved en mindre omfattende pædagogisk behandling, ses i dag et behov for mere omfattende pædagogisk behandling til den unge.Der er derfor brug for at ansætte en socialpædagog 30 timer om ugen, der i samarbejde med de unges Ungekonsulent og husets nattevagter, bidrager til at dagligdagen for at de unge bliver mere sammenhængende og at de unge er mindre overladt til sig selv.Det er Ungekonsulenterne der har det overordnede pædagogisk behandlingsmæssige overblik. Din rolle bliver at:Skabe faste rutiner i forhold til de unges dagligdagAt hjælpe de unge med at fastholde skolegangAt støtte op om indkøb og generel bo træningAt understøtte socialt samvær og fritidsinteresserAt etablere et ungeråd der sikre de unge medbestemmelse i eget livKompetencerDu skal have stærke relationskompetencerKunne skabe tydelige rammer med en anerkendende tilgangHave erfaring med unge i udsatte positioner, herunder diagnoser, rusmiddelproblematikker m.m.Have kendskab til neuroaffektive forståelsesrammer, systemisk / narrativ tilgangHave et skarpt blik for inklusion og tværfagligt samarbejdeKunne agerer roligt og omsorgsfuldt i konfliktfyldte situationerArbejde i teams og selvstændigtHave blik for dokumentation og evalueringIkke være bange for praktiske opgaver såsom madlavning, rengøring m.m. i forhold til de unges bolig Ungehuset har ud over 4 værelser og et varieret antal hybler, også en del unge der bor hjemme. Til Ungehuset er også tilknyttet en cafe der tjener som socialt samlingspunkt for vores unge, som bl.a. tilbyder aktiviteter, hjælp til lektier, NemId, varm mad og forskellige gruppetilbud der tilpasses de unges behov, her kan nævnes; Grupper om håndtering af et problematisk forbrug af rusmidler, efterværnsgrupper, pigegrupper, forældregrupper og tilbud om sport.Ungehuset bidrager ud over den daglige drift, til flere tværfaglige samarbejder i og uden for center for børn og familie i forhold til STIME, SUI, autisme, selvskadeteamet.Du bliver en del af et velfungerende hus med fokus på at skabe fleksible løsninger, der rummer de unge og deres familiers udfordringer. Gode kollegaer, fast supervision og faste teams, mulighed for faglig udvikling og sparring.Da ansættelsen er forankret i vores døgntilbud skal du påregne at en del af din arbejdstid ligger uden for normal arbejdstid, dog ikke nat. Weekend arbejde kan forekomme.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Kørekort til personbil er et krav.Ansættelsen er pr. 01-01-2022.Praktisk informationSend din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 11-11-2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 46Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stine Fannikke Wessel Borg på 56924305 eller 24294878.Bornholms Regionskommune som arbejdspladsBornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.  BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/
Bornholms Regionskommune
Indrykket 25. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler til Ungeporten
Brænder du for at arbejde med om om de unge? Så hjælp os med at støtte og hjælpe unge på vej mod uddannelse og job!I Ungeporten søger vi en engageret, erfaren og ambitiøs medarbejder, der har mod på myndighedsarbejdet i en udviklingsorienteret enhed. Vi forestiller os umiddelbart, at du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har erfaring svarende hertil.Ungeporten, der er en enhed i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering i Bornholms Regionskommune, omfatter jobcentrets indsats for unge under 30 år samt UU-vejledningen på Bornholm. Derudover varetager Ungeporten kommunens indsats efter Serviceloven for udvalgte unge mellem 15 og 23 år.I Ungeporten arbejder sagsbehandlere, uddannelsesvejledere, ungerådgivere m.fl. side om side i bestræbelserne på at sikre, at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse og i videst mulig udstrækning får mulighed for at forsørge sig selv.Ungeporten er beliggende i egne lokaler på Campus Bornholm, hvilket gør det muligt at være tæt på dér, hvor de unge færdes.Som sagsbehandler i Ungeporten er du ansvarlig for myndighedsindsatser efter beskæftigelsesloven for unge på uddannelseshjælp/offentlig forsørgelse og efter serviceloven for unge over 15 år. Din kerneopgave er derfor ansvaret for egen sagsstamme, men der vil ligeledes indgå andre opgaver, f.eks. i Ungeportens fælles visitation med UU-Bornholm, udvikling af ”kerneydelsen”, udvikling af og løbende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, mentorer, andre myndighedspersoner, sundhedspersoner og mange flere, i din opgaveportefølje. Derudover er der et stort fokus på aktiv deltagelse i udviklingen af den kommunale ungeindsats, som i Bornholms Regionskommune er benævnt ”Den Sammenhængende Ungeindsats”. Læs mere herom på kommunens hjemmesideVi lægger vægt på, at duhar relevant socialfaglig baggrund (fx socialrådgiver eller socialformidler) og gerne erfaring fra myndighedsarbejdet fra beskæftigelses- og/eller børne- og ungeområdeter skriftligt skarper god til at tale med de unge, forældrene og vores mange samarbejdspartnereer interesseret i at tilrettelægge dit arbejde sammen med dine kollegerhar gode samarbejdsevner, tænker kreativt og løsningsfokuseret og kan se muligheder ved at træffe faglige beslutninger i fællesskab både med de unge, familierne, kollegaer og ledere.kan strukturere dit arbejde, så du sikrer, at både lovgivningen og kommunens mål og retningslinjer overholdeskan arbejde både selvstændigt, systematisk og tværfagligtbesidder personlig gennemslagskraft og en god portion humorVi kan tilbyde digen spændende arbejdsplads i rivende udvikling og med meningsfulde opgaveren ambitiøs arbejdsplads med høj faglighed med fokus på mål, metodeudvikling, etik og retssikkerheden høj grad af indflydelse og ansvar og med stor mulighed for at bringe din faglighed i spilengagerede, kreative og dygtige kollegaer i en ambitiøs og erfaren gruppe, som prioriterer det gode samarbejde i en travl og foranderlig hverdagen tydelig ledelse, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdetarbejde i uddannelsernes – og dermed de unges - miljøhøjt humør og sociale arrangementerI Center for Job, Uddannelse og Rekruttering arbejder vi helhedsorienteret ud fra en systemisk og empowermentorienteret tilgang til den enkelte. Vi tror på en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til den unges udfordringer og barrierer i forhold til uddannelse og job, og vi lægger derfor vægt på, at du kan dokumentere kendskab til og erfaring hermed.Ungeporten er en organisation, der aldrig står stille. Vi forventer derfor at du har mod på og lyst til at videreudvikle din egen praksis, således at du kan spille konstruktivt ind i denne – men også andre – udviklingsaktiviteter og –indsatser. Vi tror nemlig på, at vi nogle gange er nødsaget til at gå nogle alternative og utraditionelle veje for at den unge kan både formulere og nå sine mål.Som personalegruppe vurderer vi os selv som flinke, iderige, fagligt stolte, rummelige og hjælpsomme. Vi kan lide et godt grin og kage til kaffen. Vi sætter pris på en ny kollega, der kan tænke ud af boksen, der kan grine med os, der har let til smil, der ser muligheder frem for begrænsninger og en, der sætter pris på den mangfoldighed, vi som personalegrupper rummer.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.Der vil blive indhentet straffeattest ved ansættelsen. Ansættelsen er pr. 01-01-2022.Praktisk informationSend din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 17-11-2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt uge 47 og 48Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Gitte Henriette Hagelskjær Svart på 56923935 eller 30181897.Center for Job, Uddannelse og RekrutteringCenter for Job, Uddannelse og Rekruttering prioriterer en rummelig og åben arbejdsplads, der giver mulighed for fleksibilitet og plads til forskelligheder. Mangfoldighed ser centeret som en styrke, og værdsætter at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige personlighed og evner.Center for Job, Uddannelse og Rekruttering er et center, der rummer arbejdsopgaver som borgerservice, sagsbehandling, kontakt til virksomheder, beskæftigelsestilbud, projekter mm.Bornholms Regionskommune som arbejdspladsBornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.  BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/
Bornholms Regionskommune
Indrykket 27. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk