Skab fremtiden for sundhedsfremme og ældrepleje som leder i Center for Sundhed og Omsorg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

Spændende lederstilling med bred faglig spændvidde i det nye Center for Sundhed og Omsorg

Har du lyst til at arbejde med ledelse indenfor et bredt spænd af fagligheder? Vil du være med til at skabe et godt fundament for en nyoprettet afdeling fuld af dygtige og dedikerede fagkonsulenter indenfor forskellige områder af sundhedsfremme, forebyggelse og ældrepleje? Har du en god portion holdånd, gennemslagskraft og positiv energi – og er du god til at samarbejde på tværs? Så er du den leder, vi søger, til den nye afdeling for Forebyggelse og Tværgående Koordinering i Center for Sundhed og Omsorg. 

Den 1. juni 2024 sammenlægges de to tidligere centre i Bornholms Regionskommune for hhv. ældreområdet og sundhed og forebyggelse til ét under navnet Center for Sundhed og Omsorg. De to tidligere centre har en lang række snitflader, der fordrer samarbejde på tværs. Disse snitflader styrkes nu af nye synergier og muligheder for sammenhæng og samarbejde indenfor sundheds- og ældreområderne.

Afdelingen Forebyggelse og Tværgående Koordinering er en sammenlægning af to tværgående afdelinger i de tidligere centre. Som ny leder er din første og vigtigste opgave derfor at få skabt en god ny start for den nye afdeling. Du vil som leder få både en bred faglig spændvidde og et bredt ledelsesspænd – men samtidig være leder for et hold af erfarne, dedikerede og selvstændigt arbejdende medarbejdere.

Hvem er det nye Forebyggelse og Tværgående Koordinering?

Den nye afdeling udgøres for nuværende af 38 fagkonsulenter, som arbejder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i alle aldre, udvikling af ældreplejen, herunder ift. frit valg for borgerne, forebyggende hjemmebesøg, demens, hygiejne og kvalitet, uddannelse af elever og studerende, ensomhed, velfærdsteknologi og IT-administration, tilsyn, tværsektorielt samarbejde mm.

Afdelingens medarbejdere har forskellige faglige baggrunde, men fælles for alle er, at vi samarbejder på tværs af forskellige fagområder og på tværs af sektorer. Opgavetyperne spænder også vidt og indebærer alt fra drift til udvikling og projektfacilitering, betjening af centerledelse, direktion og politisk fagudvalg, undervisning, administration mm.
 

Vær med til at sætte retning for fremtiden ældrepleje, sundhedsfremme og forebyggelse

Du vil blive en del af en nyetableret centerledelsesgruppe i Center for Sundhed og Omsorg, hvor det tværgående samarbejde og samspil vægtes højt – både i forhold til ledelse, sparring og drift.

I det nye center vil høj faglighed og det gode arbejdsmiljø hos medarbejderne være pejlemærkerne, og vi vil arbejde ud fra et værdibaseret ledelsesgrundlag, hvor du skal kunne lede gennem åbenhed og tillid.

Både ældreområdet og områderne for sundhedsfremme og forebyggelse er under rivende udvikling i disse år. Med en ny ældrelov og Sundhedsstrukturkommissionens kommende anbefalinger ser vi ind i en spændende tid. I Center for Sundhed og Omsorg bliver vores opgave at få indsatsen og vores tilbud fremtidssikret, mens vi samtidig holder fast i det allervigtigste: Tryghed for borgerne, en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
 

Om dig

Din faglige og uddannelsesmæssige baggrund og ledelseserfaring gør, at du besidder ledelses-, styrings-, og udviklingskompetencer, som sætter dig i stand til at sætte en tydelig ramme og retning og give relevant sparring til medarbejderne. Du har længerevarende og relevant erfaring indenfor sundheds- og ældreområderne. Du har gennemført en leder-videreuddannelse eller er indstillet på at gennemføre en sådan.

Hvem du er som person, er mindst lige så vigtigt for os som din baggrund og erfaring. Du har en anerkendende, åben og involverende ledelsesstil, er empatisk, tillidsfuld og har evnen til at være nærværende i en travl hverdag. Du kan understøtte dine medarbejdere uden at diktere – og du formår at skabe en god pionerånd og fællesskabsfølelse i vores nye afdeling.

Du vægter dialog og samarbejde højt. Du trives med at veksle mellem drifts- og udviklingsopgaver og kan se det vigtige i både de store linjer og løbende, daglige beslutninger, som gør, at medarbejderne kan løse deres opgaver, og vi sammen kan skabe resultater og gøre en forskel for borgerne.

Du har erfaring med at implementere politisk besluttede indsatser, følge op, afslutte samt evaluere projekter med anerkendt metode og brug af data. Endelig er du ansvarsbevidst og formår at ”holde styr på alle boldene”, herunder i forhold til en sikker budget- og økonomistyring i afdelingen.
 

Din opgaver bliver:

- Du bliver daglig leder af medarbejderne i afdelingen, hvor du yder sparring og opfølgning til konsulenterne i løsning af deres opgaver, følger op på driften samt sikrer fremdrift i projekter mv.

- Du får den faglige, operationelle ledelsesopgave og den personalerettede ledelse af medarbejderne i afdelingen og det medfølgende økonomiske ansvar herfor

- Du bliver en del af centerledelsen og skal arbejde tæt sammen med ledergruppen i Center for Sundhed og Omsorg

- Du skal arbejde tæt sammen med centerchefen og lede på de strategiske linjer, der udstikkes via vores politiske fagudvalg samt centerchef og direktion
 

Du kan godt glæde dig

Vi er en flad, rummelig organisation med højt til loftet. Vi har en uhøjtidelig, om end professionel arbejdsform, hvor vi forsøger at udvikle os i fællesskab. Vi vægter faglighed højt, ligesom engagement, samarbejde, fleksibilitet og hverdagsinnovation er vigtige nøgleord for vores arbejde.

Bornholms Regionskommune ledes på basis af tre fælles værdier, som udspringer af, hvad god offentlig ledelse er: Vi vil borgerne og samarbejder med og involverer borgerne i løsningerne. Vi sætter retning, og kerneopgaven er et pejlemærke for alle. Og vi bedriver ledelse sammen gennem lydhørhed, tilgængelighed og dialog på og mellem alle niveauer. Ledelsesværdierne er fælles pejlemærker for alle vores ledere.

 

Yderligere oplysninger

1. runde ansættelsessamtaler afholdes den 19. juni 2024 og 2. runde den 26. juni 2024. I forbindelse med anden samtale vil der indgå personlighedsprofil og en case.
Ved ønske om yderligere oplysninger kan du henvende dig til Centerchef for Sundhed og Omsorg Louise Juel Pedersen på mail: louise.juel.pedersen@brk.dk eller mobiltelefon 30 33 54 26.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.

Der indhentes referencer efter aftale.  
Kørekort til personbil er et krav.

Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.  

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. 

Ansøgningsfrist

11-06-2024

Samtaletidspunkt

19-06-2024

Ansættelsesdato

01-08-2024

Kontaktperson

Centerchef for Sundhed og Omsorg
Louise Juhl Pedersen
30 33 54 26

Arbejdssted

Forebyggelse og Tværgående Koordinering
Helsevej 4, 3700 Rønne

En arbejdsplads, der binder øen sammen

BRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.

BRK er en røgfri arbejdsplads. 

Vi hjælper dig på plads

Det er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.

 

Center for Sundhed og Omsorg
Center for Ældre er en af BRK's største arbejdspladser med sine ca. 1.000 ansatte. Vores kerneopgave er at samarbejde med borgerne om at understøtte deres ressourcer og muligheder for at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv. Vi bestræber os på at dette samarbejde hver dag skal udfolde sig, så borgerne oplever høj grad af kvalitet. Vi træffer faglige og professionelle valg og bruger ressourcerne bedst muligt, ved at vi løser kerneopgaven sammen. Vi samarbejder på tværs af centerets enheder med borgene, deres familier og et netværk af frivillige. Som en del af holdet i Center for Ældre, har du gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse. Sammen med dig tror vi på at vi kan få vores visioner for fremtiden og værdier for hverdagen til at leve.

 

Ledelse

I BRK har vi tre ledelsesværdier:

#Vi vil borgerne

#Vi sætter retning

#Vi leder sammen,

som er fælles pejlemærker for alle vores ledere.

Se ledelseskonceptet her

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Bornholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

X Center for Sundhed og Forebyggelse, Helsevej, 3700 Rønne

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6051799

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet