Teamleder til nyt anbringelsesteam

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Teamleder til nyt anbringelsesteam

 

Vil du være med til at lede og udvikle kommunens arbejde med anbragte børn og unge? Så se her:

Center for Børn og Familie står overfor en organisationsændring, hvor du kan være med til at spille en aktiv rolle i at sikre det gode samarbejde og sammenhængen for vores børn, unge og familier.

 

Formålet er at center for Børn og Familie bliver endnu bedre til at samarbejde mere intensivt og nært, omkring de enkelte børn og familier, og at vi i højere grad er i stand til at levere rette indsats til rette tid.

Som center står vi overfor at skulle implementere ny lovgivning, som har betydning for alle medarbejdere i centret. Derfor har vi også, med den ny organisering prioriteret, at der skal være mere faglig ledelse tæt på medarbejderne. Det håber vi, at du vil bidrage til.

 

Familieperspektivet skal styrkes i centret, derfor er der lagt en plan for fremtidens ungesagsbehandling. Det betyder helt konkret, at der primært vil være sagsbehandling for børn under 15 år i Center for Børn og Familie.

 

Med etableringen af et anbringelsesteam er det Center for Børn og families vision at organisationsændringen imødekommer de kommende lovændringer som følge af Barnets Lov samt understøtter implementeringen af denne.

 

Lyder ovenstående som noget for dig, så kan vi bl.a. tilbyde dig:

 • Gode muligheder for kompetenceudvikling, fordi styring og faglig kvalitet er vigtig for os.  
 • Indflydelse på udvikling af de nye teams
 • Mentorordning
 • Supervision
 • Fleksibilitet i tilrettelæggelse af egen arbejdstid med mulighed for hjemmearbejdsdage. Bl.a. har vi lukket for henvendelser om fredagen for at skabe tid til faglig fordybelse mv.
 • Fagligt kompetente kollegaer og samarbejdspartnere
 • Godt fællesskab, både i teamet og i ledergruppen

Afdelingen er kendetegnet ved høj social kapital med en uformel omgangstone, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde og samtidig leverer vi resultater af høj kvalitet. Ledelsesstilen er ud fra devisen ”frihed under ansvar”. Viden er noget vi deler og med et kollegialt fællesskab, hvor vi spiller hinanden gode og løfter i flok.

 

Anbringelsesteamet varetager alle anbringelsesager, herunder både frivillige anbringelser og sager hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden samtykke.

 

Anbringelsesteamets opgaver vil blandt andet være: 

 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, barnets plan samt indstillinger til Børn og- ungeudvalget samt Ungdomskriminalitetsnævnet
 • At der sikres det rigtig match mellem børn/unge og plejefamilier/opholdssteder eller døgninstitutioner.
 • At der fortløbende sikres en udvikling hos de anbragte
 • At vi sikrer, at der også stilles krav til de aktører, som arbejder med de anbragte børn og unge
 • At vi i rette tid får justeret kursen og indsatserne, hvis barnet/den unge ikke udvikler sig
 • Fører tilsyn med anbragte børn og unge, holder opfølgninger og iværksætter forskellige typer af støtte til anbragte børn
 • Løbende inddragelse af barn, forældre og netværk og med fokus på udvikling hos både barn og forældre
 • Arbejde for gode samvær mellem barnet og dets netværk
 • Have fokus på hjemgivelsesmuligheder og udarbejde hjemgivelsesplaner

Ovenstående kræver mere styrede, målrettede, intensive og ofte skræddersyede sociale indsatser og inddragelse af økonomiske perspektiver, hvor rådgiver er mere tilgængelig og nærværende i samarbejde med barnet. Det kræver ligeledes et tæt samarbejde, opfølgning og koordineret indsats med alle relevante samarbejdspartnere.

 

Teamlederens opgave vil bl.a. være:

 • Sikre rådgivernes faglige udvikling og driften af ovenstående opgaver
 • Implementeringen af Barnets Lov og intentionerne bag
 • Afholdelse af teammøder. Herunder implementere faglig retning og metoder samt løbende opfølgning på teamets faglige retning
 • Sagsfordeling
 • Sagssparring og sagsgennemgange samt bistå sagsbehandlerne med prioritering af opgaver og planlægning ved behov
 • Bistå og understøtte sagsbehandler i komplekse sager, herunder indstillinger til sager til UKN og Børn- og Ungeudvalget
 • Danne og understøtte makkerskaber mellem sagsbehandlerne
 • Udvikling og justering af arbejdsgange m.v
 • Personaleansvar i form af afholdelse af MUS-samataler og sygefraværssamtaler mv. 
 • Bidrage til den økonomiske ramme-overholdelse samt indgå i mindre analyser af potentialer for optimering

Om dig

Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelse og gerne med direkte erfaring indenfor ledelse, området og/eller med kendskab til afdelingen.


Du er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god myndighedssagsbehandling og godt socialfagligt arbejde. Samtidig går du ikke af vejen for at påtage dig driftsmæssige opgaver, når du ser, der er behov for det. Du skal med andre ord være klar til at hoppe ind og ud af driften samtidig med, at du er med til at udvikle og implementere nye faglige metoder.

 

Du er en stærk formidler både på skrift og i tale. Du formår at søge ny viden på området, og du er kreativ og har mod på at bringe dig selv i spil i forhold til at formidle og lære fra dig, hvad enten det drejer sig om nye metoder, systemer eller nye procedurer i arbejdet.

Du har i den daglige drift også blik for områder (individuelt/gruppe), hvor der kan være behov for udvikling, og er med til at planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter i den forbindelse.


Din tilgang til sparringen med sagsbehandlerne skal være anerkendende og nysgerrig, og du skal være

i stand til at bevare ro og overblik, så du medvirker til, at vi træffer gode og velovervejede

beslutninger.

Du kan være opsøgende i din tilgang til medarbejderne, og tør give konstruktiv feedback.

Du insisterer på tæt samarbejde med både professionelle, netværk og civilsamfund samt understøtter, at vi kontinuerligt arbejder for at sikre, at vores familier i vid udstrækning bliver uafhængige af professionel støtte og selvhjulpne i eget liv.

 

Vi er klar over at vi forventer meget af dig, både i forhold til dine faglige og dine personlige kompetencer; det er fordi vi er ambitiøse på vegne af området og fordi vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, hvor myndighedsarbejdet bliver attraktivt, vedkommende og meningsgivende.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.
Kørekort til personbil er et krav.

Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid.  

 

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. 

Ansøgningsfrist

16-12-2023

Samtaletidspunkt

20-12-2023

Ansættelsesdato

01-01-2024

Kontaktperson

leder af Børne- og ungeteam vest
Ida Amalie Clemann Skovgaard
56924171 / 51672095

Arbejdssted

Center for Børn og Familie
Ullasvej 23, 3700 Rønne

En arbejdsplads, der binder øen sammen

BRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.

BRK er en røgfri arbejdsplads. 

Vi hjælper dig på plads

Det er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.

 

Center for Børn og Familie
 

 

 

 

Ledelse

I BRK har vi tre ledelsesværdier:

#Vi vil borgerne

#Vi sætter retning

#Vi leder sammen,

som er fælles pejlemærker for alle vores ledere.

Se ledelseskonceptet her

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Bornholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Børn og Familie, Ullasvej, 3700 Rønne

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951331

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet